Geert Barten

Eerlijk, analytisch en nieuwsgierig

Welkom!

ὅτι οὐκ εἶ κρέας οὐδὲ τρίχες, ἀλλὰ προαίρεσις: ταύτην ἂν σχῇς καλήν, τότ᾽ ἔστι καλός.

“Het is niet je lichaam of je haar dat je mooi maakt, maar je vermogen om goede keuzes te maken.”

– Epictetus

Het wereldbeeld van Epictetus is simpel. Volgens hem zijn er twee soorten gebeurtenissen in het leven: dingen waarop je invloed kunt uitoefenen, en dingen waarop je geen invloed kunt uitoefenen. Hiervoor heb je inzicht nodig: inzicht om het goede te doen in de eerste gevallen, en inzicht om de tweede gevallen te kunnen dragen.

Het lezen van Epictetus heeft mij sterk beïnvloed. Van hem heb ik namelijk geleerd dat het geen probleem is als iets fout gaat, zolang je maar naar eer en geweten hebt gehandeld. Dat is een idee geworden dat ik altijd met me meedraag, in alle facetten van mijn leven. Het schept de ruimte om te groeien en bloeien in een constructieve, respectvolle context.

Mocht u na het doorbladeren van mijn website één ding mee willen nemen, laat het dan de woorden van Epictetus zijn: niet de kleren maken de man, maar diens keuzes.